ÅRSMØTE – SKEIV VERDEN SENTRALT

Tid: Søndag 13.mars 2016, klokken 13:00
Sted: Torggata 1, 5.etg
SAKSLISTE:

· 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
· 2. Valg av møteleder og referent
· 3. Årsberetning 2015 med beretning fra kontrollkomiteen
· 4. Regnskap 2015
· 5. Arbeidsplan og uttalelser 2016
· 6. Budsjett 2016
· 7. Eventuelle innkomne forslag
o Tidsfrist for å komme med forslag er 22.februar
· 8. Vedtektsendringer
o Tidsfrist for å komme med forslag er 22.februar
· 9. Valg:
Styre
Kontrollkomité
Valgkomité

Dersom du ønsker å stille til valg, vennligst kontakt kjell_hakon@gmail.com.
Innkomne forslag og eventuelle spørsmål kan sendes til nora@skeivverden.no.

Vennlig hilsen,

Nora Mehsen
Skeiv Verden
Leder