Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018

Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018

Sammen med 23 organisasjoner, ledet av Antirasitisk Senter, leverte vi høsten 2018 en skyggerapport om rasediskriminering til FNs rasediskrimineringskomite. Skeiv Verdens generalsekretær var tilstede når norske myndigheter ble uteksaminert i desember. Rapporten er...