Innkalling til årsmøte for Skeiv Verden Oslo og Akershus

Sted: Torggata 1, 5. etasje

Tid: torsdag 23. mars 2017, 18:00

Saksliste:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Årsberetning 2016

4. Regnskap 2016

5. Arbeidsplan 2017

6. Budsjett 2017

7. Eventuelle innkomne forslag – Tidsfrist for å komme med forslag er 9. mars

8. Vedtektsendringer – Tidsfrist for å komme med forslag er 9. mars

9. Valg – Styre – Valgkomité

Dersom du ønsker å stille til valg, har forslag eller eventuelle spørsmål, vennligst kontakt lara@skeivverden.no.

Velkommen!