Bli frivillig

Aksjongruppa | Outreach-gruppa | Folk | Kafégruppe | Asyl | Språkstøtte | Ungdomsgruppa | Registeringsskjema

Alle som handler i tråd med Skeiv Verdens visjon og misjon og som bidrar til å skape et miljø preget av gjensidig respekt er velkommen som frivillige. Vi er takknemlige for den innsatsen som legges ned i vårt arbeid også fra folk utenfor Skeiv Verdens primærmålgruppe.

For å bli frivillig i Skeiv Verden, kreves det at du deltar på obligatoriske kurs, signerer skjema om taushetsplikt, utfører frivillig arbeid i tråd med Skeiv Verden visjon og etiske retningslinjer, stiller opp etter avtale – og melder fra om ikke. For å være frivillig på ungdomsgruppe kreves det også vandelsattest.

Hva kan frivillige forvente?
– Attest (ved frivillighet min. 6 mnd.).
– Kurs og opplæring (introduksjon til Skeiv Verden, etikk for frivillige, og konflikthåndtrening).
– Oppfølging av sekretariat.
– Nyttig erfaringer.
– Sosialt felleskap.

Skeiv Verdens frivillig-grupper:

Aksjonsgruppa
Aksjonsgruppa planlegger og gjennomfører aksjoner/demonstrasjoner for å fremme Skeiv Verdens visjon. Gruppen kan organisere egne demonstrasjoner, eller koordinere deltakelse på andres aksjoner.
Som frivillig i denne gruppen bør du være engasjert for denne type påvirkningsarbeid, og gjerne ha erfaring med å organisere.

Outreach-gruppa
Outreach-gruppa skal jobbe for at flere blir kjent med Skeiv Verden og vår målgruppe. Gruppen skal representere Skeiv Verden på skolebesøk, fritidsklubber stands o.l. samt holde workshops.
Du kan bli med på outreach-gruppa hvis du har erfaring med formidling, og du er utadvendt og liker å snakke med mennesker.

Folk – en møteplass for kvinner og ikke-binære
En møteplass for kvinner og ikke-binære i Oslo.
Alle kvinner eller ikke-binære som ønsker å være med på å videreutvikle og lede denne møteplassen kan bli med i gruppa. Vanligvis finner den sted på søndager, men også etter avtale.

Kafégruppe
Kafégruppen skal planlegge og gjennomføre skeiv kafé hver torsdag ettermiddag-kveld, legge til rette for at alle besøkende føler seg velkommen, og håndtere situasjoner som oppstår. Som frivillig bør du være interessert i matlaging, være effektiv, sosial, imøtekommende og flink til å inkludere. Du må være en trygg og ansvarlig person som man stoler på og kan henvende seg til, initiativrik og komme med ideer på hvordan Skeiv kafé kan utvikle seg og hva vi kan gjøre der (i tillegg til å spise).

Asyl
Å bistå skeive asylsøkere med sosial støtte og faglig veiledning gjennom deres prosess er et viktig arbeid for Skeiv Verden. Som frivillig i denne gruppen kan du bidra med sosial støtte, enkel veiledning og bistand, og fundraising til Skeiv Verden sitt asylfond (dekker bl.a. rettsgebyrer).
Som frivillig i denne gruppen bør du ha kjennskap til utlendingsforvaltningen, og kanskje til og med juridisk kompetanse. Engasjement og interesse for arbeidet er også viktig.

Språkstøtte
Til denne gruppen ser vi etter frivillige med relevant språkkompetanse som kan bidra med oversetting på våre møteplasser, temakvelder og arrangementer. I tillegg kan språkstøtter bidra med å oversette skriftlig og muntlig ved besvarelse av ulike henvendelser fra målgruppen. Som frivillig kan du være bosatt ulike steder i landet hvis du er tilgjengelig på nett eller telefon.

Ungdomsgruppa
Skeiv Verden har en ungdomsgruppe i Oslo som møtes regelmessig til temakvelder, diskusjoner og sosiale samlinger.
Du kan bli med i gruppen hvis:
– Du har relevant erfaring.
– Du er en ansvarlig og trygg voksenperson ungdommene kan snakke med og henvende seg til.
– Du har interesse for målgruppen og deres utfordringer og hverdag.
– Du er tydelig, og ikke redd for å ta tak i konflikter.
– Fordel om du selv er skeiv med minoritetsbakgrunn.
– Du fremstiller tilfredsstillende vandelsattest.

For å bli frivillig, bruk Frivillige Registreringsskjema nede.
Send epost til: post@skeivverden.no for spørsmål

 

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.
example@example.com