In collaboration With The Nobel Peace Center  and radiOrakel, Queer World  invites to a conversation about lgbtiq refugees and asylum seekers and their meeting with Norway.

(Se nedenfor for informasjon på norsk)

Norway is considered one of the best countries in the world for lgbtiq people (lesbian, homosexual, bi, trans, intersex and queer). If that assumption is correct, does that also apply to refugees and asylum seekers that are lgbtiq? In a conversation led by Queer World’s Secretary General Susanne Demou Øvergaard, we hand the microphone to people with personal experiences, as well as to Norwegian immigration authorities and representatives from NGOs. The conversation will be in English.

Before the conversation, we will listen to a teaser from radiOrakel’s radio documentary about six people who have applied for protection based on sexual orientation or gender identity.

The event is part of the Nobel Peace Center’s debate program, and admission is free. Tonight’s event is supported by the Fritt Ord Foundation.
__
I samarbeid med Skeiv Verden og RadiOrakel, inviterer Nobels Fredssenter til samtale om lhbtiq-flyktningers -og asylsøkeres møte med Norge.

Norge blir ansett som et av de beste landene i verden for lhbtiq-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queer-personer). Dersom antakelsen stemmer, gjelder det også for asylsøkere og flyktninger som er lhbtiq?

I en samtale ledet av Skeiv Verdens generalsekretær Susanne Demou Øvergaard gir vi mikrofonen til mennesker med personlige erfaringer, i tillegg vil phd stipendiat Deniz Akin dele sine forløpige funn. Rettshjelpsorganisasjonene NOAS og SEIF har i mange år arbeidet med gruppen, de forteller oss mer om sitt arbeid. Samtalen vil foregå på engelsk.

I forkant av samtalen vil vi få høre en smakebit fra radiOrakels radiodokumentar «Hudløs», som følger seks personer som har søkt beskyttelse basert på seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Arrangementet inngår i Nobels Fredssenters debattprogram og er gratis og åpent for alle. Kveldens arrangement er støttet av Fritt Ord.