Diskriminering

Diskrimineringslovene forbyr diskriminering

Diskrimineringslovene forbyr diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Er du usikker på hva slags rettigheter du har? Er du utsatt for forskjellsbehandling og lurer på hva du kan gjøre med det?

Skeiv Verden samarbeider med blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), en uavhengig instans som håndhever diskrimineringslovene og organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).

Vi har de siste årene jobbet særlig opp mot rasisme på ulike lhbtiq-arenaer.

Ta gjerne kontakt på post@skeivverden.no for mer informasjon om dine rettigheter eller for å dele dine erfaringer med oss. Vi har taushetsplikt og alle henvendelser kan gjøres anonymt.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt