Møtet avholdes i Bergen sentrum, og vi kommer tilbake til eksakt sted i endelig innkalling.

Skeiv Verden Vest er et lokallag i Skeiv Verden, og har et tett og godt samarbeid med både ansatte og styre i Skeiv Verden sentralt. Skeiv Verden Vest har siden 4. mars 2016 hatt et interim styre som har arrangert sosiale møteplasser og jobbet med å etablere foreningen.

Skeiv Verden Vest trenger forslag på kandidater til styreverv. Oppgavene som følger med vervene er givende og sosiale, og gir en mulighet til å  styrke LHBTQ*-personer med migrasjonsbakgrunn sine levekår og rettigheter. Styret består av minimum leder, økonomiansvarlig og ett eller flere styremedlemmer. I tillegg kan det velges vararepresentanter. Alle velges for 1 år.

            Skeiv Verden Vest er et flerkulturelt nettverk for LHBTQ*-personer på      

            Vestlandet. Vi ønsker å skape sosiale møteplasser, og å bidra til å løfte

            ulike tema og problemstillinger som angår vår målgruppe!


*lesbiske, homofile, bilfile, trans- og queerpersoner

Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og beretning for perioden sendes ut senest en uke før årsmøtet. Forslag til saker kan sendes post@skeivverden.no innen 12. september 2016.

På årsmøtet legger interimstyret fram rapport og regnskap for etableringsperioden, og en innstilling på arbeidsplan og kontingentsatser for kommende periode.

Alle som har betalt kontingent i Skeiv vVrden og sogner til Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) foregående år har stemmerett på årsmøtet.