Skeiv Verden ønsker velkommen til Nader Turkmani som en ny ansatt i Skeiv Verden Vest. Turkmani er en aktivist som jobber med lhbti-personer generelt og flyktninger særlig. Han har vært aktiv innenfor dette arbeidet i over fire år. Han er selv flyktning, og grunnla i 2015 Tea & Talk gruppen i Tyrkia der han også var leder. Gruppen er for skeive flyktninger og er fortsatt aktiv. Han er også grunnlegger og leder for Skeiv Verden Vest i Bergen. 

Nader Turkmani har studert psykologi i Egypt og jobbet for Røde halvmåne i Syria som frivillig i det psykologiske støtteteamet. Han har deltatt i mange workshops og internasjonale seminarer spesialisert innen samfunnsorganisering, psykologisk støtte og innenfor flyktningfeltet. Han jobber direkte og tett med introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, Bergen kommune og Nygård skole for å støtte skeive flyktninger. Nader holder foredrag for studenter ved voksenopplæringen på Nygård skole om diskriminering og seksuelle legninger. 

Skeiv Verden Vest arrangerer aktiviteter for lhbti-personer med innvandrerbakgrunn i Bergen. For å støtte Skeiv Verden Vest, kan du bli medlem ved å sende SMS til 2380 med innhold (Seivverden vest, navn, e-post). 

Skeiv kafé i Bergen, juni 2017