Hatkriminalitet

En samlebetegnelse på ulike former for lovbrudd

Hatkriminalitet er en samlebetegnelse på ulike former for lovbrudd som helt eller delvis er motivert av negative holdninger  på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religiøs tilhørighet, etnisk opprinnelse og funksjonsevne, uavhengig om dette er faktisk eller oppfattet tilhørighet. Hatkriminalitet inkluderer blant annet vold, trusler, skadeverk, ærekrenkelse, sjikane og diskriminering.

Politiets hatkriminalitetsgruppe, lokalisert til Manglerud politistasjon, er opprettet som en instans som utelukkende arbeider med hatkriminalitet og spørsmål knyttet til dette.

Hatkriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet begrenser trygghetsfølelsen til utsatte grupper. Det er også et demokratisk problem når eksempelvis lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn mottar trusler når de deltar i det offentlige ordskifte. Dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for hatkriminalitet eller mistenker at dere har blitt utsatt for hatkriminalitet, er det derfor viktig at det anmeldes. Husk at også vitner kan anmelde hatkriminalitet.

Hvis du er usikker på om et tilfelle av hatkriminalitet har funnet sted, kan det likevel være viktig å anmelde dette, slik at politiet kan avgjøre hvorvidt det var hatmotivert straffbar handling eller ikke. Skeiv Verden kan bistå i anmeldelsesprosessen, eller så kan du ta direkte kontakt med nærmeste politistasjon.

Når du henvender deg i resepsjonen, kan du levere en skriftlig beskrivelse av hva som har skjedd, dersom du ikke ønsker at noen utenforstående skal høre hva du ønsker å anmelde. Si gjerne i fra at du ønsker å gi en mer presis forklaring bak lukkede dører. Du kan ha med deg en person, både når du anmelder og når du avgir forklaring. Det er viktig at motivet for overgrepet kommer tydelig fram, slik at den eventuelle straffen blir skjerpet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt