Sammen med Foreningen Fri, Skeiv Ungdom og Foreningen for Transpersoner i Norge har vi bestilt en rapport om hva innføringen av et tredje kjønnsalternativ vil bety for Norge. Rapporten er skrevet av juristen Ingrid Egeland Thorsns.

Rapporten anbefaler å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ i Norge, og at en slik innføring vil føre til endringer i hvordan staten håndterer spørsmål om kjønn. Den viser og til at de juridiske endringer som må gjennomføres om det skal innføres er overkommelige, og at det finnes et tredje juridisk kjønnsalternativ i flere land som er sammenlignbare med Norge.

Les rapporten i sin helhet her.