Velkommen til Skeiv Verden sentralt sitt årsmøte
Matservering fra 17- 17:30 

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsrapport 2016
4. Regnskap 2016
5. Arbeidsplan 2017-2018
6. Budsjett 2017 
7. Eventuelle innkomne forslag – og eventuelle uttalelser
Fristen for å sende inn forslag er 15 mars til post@skeivverden.no
8. Vedtektsendringer
Fristen for å sende inn forslag er 15 mars til post@skeivverden.no
9. Valg
a) Styre
b) Kontrollkomite
c) Valgkomité

Velkommen!

Welcome to Skeiv Verdens yearly meeting
There will be food from 17-17:30

Agenda:
1. Approval of agenda
2. Approval of chairperson 
3. Yearly report 2016
4. Accounting 2016
5. Workplan 2017-2019
6. Budget 2017
7. Suggestions from members. 
Deadline to submit suggested changes is 15 of March Send to post@skeivverden.no
8. Suggested changes to the organizations status 
Deadline to submit suggestions 15 of March to post@skeivverden.no
9. Elections of board – Controll comitee – Election Committee

Welcome!