En linkarbeider er en slags kulturpendler som har kompetanse til å fungere som en brobygger mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen.

 

I kurset lærer man å få kjennskap til egne og andres verdisett og kommunikasjonsstiler. I tillegg vil deltakerne i kurset få verktøy til å håndtere stress som kan oppstå i møter hvor ulike parter er utrygge på hverandre.

 

En god linkarbeider er varsom og oppmerksom for krenkelser og maktmisbruk. Linkarbeideren har også evne til å veilede majoritets-hjelpere i saker hvor kultursensitivitet er en forutsetning for vellykket kommunikasjon og konflikthåndtering.

 

 

Praktisk informasjon:

 

Kurset er gratis og bindende (man må delta på alle samlingene).

 

Påmelding:

 

Navn, kort bakgrunnsinformasjon og din motivasjon til å delta.

Påmelding og spørsmål sendes til: nina@skeivverden.no

 

Samlinger:

Mandag 31. oktober – (17.00-20.00)

Mandag 7. november –(17.00-20-00)

Lørdag 19.november – (10.00-16.00)

Sted: Torggata 1, 0181 Oslo

 

Linkkurset passer for deg som er flerspråklig, motivert og engasjert i interkulturell kommunikasjon.

 

Faglig ansvarlig:

Judith van der Weele, Psykologspesialist