Han vil være med oss i seks måneder. Joseph kom fra Syria i mars 2016 gjennom FNs gjenbosetting program etter tre år i Tyrkia. Han kjenner Skeiv Verden godt, da han har vært en av våre frivillige. I tillegg er han engasjert i Mawaleh som er et Syriske LHBTI+ Magasin. Han har jobbet med Redd Barna i Tyrkia og nord Syria landskontor 2014-2016. Joseph har erfaring også i oversettelse og grafisk design med PDC-Syria, COC Nederland, og andre lokale organisasjoner. Vi gleder oss til å jobbe med Joseph de neste månedene og er sikre på at både han og vi vil få stor glede av praksisperioden

Skeiv Verden har gode erfaringer med å ha personer i både jobb og språkpraksis. Vi mener det er essensielt å bidra med det vi kan for personer i målgruppen vår. Vi oppfordrer andre til å legge til rette for at deres arbeidsplass også kan ta imot personer i språkpraksis.

Om du kjenner noen eller vil i språk eller jobb praksis ta kontakt med susanne@skeivverden.no