Når vi om noen uker feirer Oslo Pride, samles vi for å forsvare alle menneskers rett til å være likestilte og likeverdige.

Av: Timothy Szlachetko, leder i Skeiv Verden

Først publisert i Dag og Tid, 2.juni 2017

I en kommentar i Dag og Tid 26. mai 2017 kommer Kaltham Alexander Lie med påstander om Skeiv Verden og aktive i organisasjonen. Skeiv Verden setter pris på Lies mangeårige innsats for Skeiv Verden og engasjement for vårt arbeid, og er takknemlige for å bli utfordret til å bli enda bedre. Det må samtidig skilles mellom konstruktiv kritikk og direkte feilaktige påstander, Lies omtale av Skeiv Verden og aktive i organisasjonen er dessverre det sistnevnte.

Skeiv Verdens mandat er å jobbe for å fremme rettighetene, levekårene og livskvaliteten til skeive med innvandrerbakgrunn. Vi mener at alle mennesker skal ha rett til å leve i frihet fra diskriminering, både den som skjer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og den som finner sted basert på etnisitet, hudfarge, religion og livssyn.  Personer og aktører som er imot dette verdigrunnlaget, er ikke velkommen som medlemmer hos oss. Dette standpunktet er også forankret i våre vedtekter.

Skeiv Verden kjemper for et samfunn som gir plass til flere av våre identiteter. Det fins ikke én måte å være homofil på, ei heller én måte å være åpen på. Hvordan mennesker ønsker å forene sine identiteter er opp til den enkelte å bestemme. Vi tolerer derimot ikke at medlemmer eller aktive bruker religion til å begrense andres rett til å leve i frihet fra diskriminering.

Skeiv Verden har et klart og tydelig standpunkt mot alle former for ekstremisme og undertrykkende religionsfortolkninger. Et eksempel på dette er da vår tidligere leder Nora Mehsen deltok i TV2s debattprogram Underhuset. Temaet for programmet var hvorvidt det var mulig å være både skeiv og muslim, og leder av Islam Net, Fahad Quershi, satt også i panelet. Mehsen var klokkeklar i sin problematisering av Quershis og hans meningsfellers syn på homofili og Islam, en kritikk hun fulgte opp med en kommentar i Morgenbladet.

Siden Skeiv Verdens tilblivelse har ett av de prioriterte satsingsområdene våre vært forebygging av tvangsekteskap, æresrelatert vold og sosial kontroll. Denne innsatsen gjør vi i samarbeid med flere offentlige instanser, som politiet, IMDi og Bufdir. I fjor fikk vi over 1000 henvendelser fra skeive med innvandrerbakgrunn og personer som møter denne gruppen gjennom sitt arbeid. Vi har besøkt mange skoler, asylmottak, arbeidsplasser og konferanser for å snakke om utfordringene målgruppen vår kan møte på. En stor del av innsatsen vår handler også om å gi råd, støtte og veiledning til personer i nettverket vårt som opplever ulike former for utfordringer og kriser.

Vi jobber mot holdninger og handlinger som er basert på rasisme, antisemittisme, islamofobi, sexisme, homofobi og transfobi, både internt i Skeiv Verden, i den skeive bevegelsen, i minoritetsmiljøer og i samfunnet for øvrig. Utfordringene vi står overfor er komplekse, og trenger løsninger som tar denne kompleksiteten på alvor.

Oslo Pride er en feiring av retten til å være seg selv, av retten til ikke å bli diskriminert, og en feiring av mangfoldet.