Skeiv Verden inviterer, på vegne av OXLO Ung, til Ungdomskonferanse om engasjement, aktivisme og innovasjon, lørdag 16. april kl. 10.00 – 15.30.

Velkommen til årets ungdomskonferanse!

Lørdag 16. april 2016 kl. 10.00 – 15.30
Røde Kors Konferansesenter – Hausmannsgate 7

Ungdomsnettverket inviterer til konferansen OXLO Ung – Ungdomskonferanse om engasjement, aktivisme og innovasjon.

Konferansens mål er å synliggjøre ungdommers engasjement, våre ressurser og det vi er opptatt av. I tillegg ønsker konferansen å koble sammen ungdommer og ungdomsorganisasjoner i Oslo og finne ulike plattformer der vi kan bli hørt.


Konferansen vil være todelt. Den første delen vil bestå av inspirerende innlegg fra ungdommer, samt et panel som vil drøfte synliggjøring av det ungdommene er opptatt av.
Den andre delen vil bestå av fire forskjellige workshops som vil forsøke å gi en praktisk tilnærming og verktøy til temaer som organisasjonsarbeid, arbeid mot rasisme og diskriminering, ungt entreprenørskap og feminisme og interseksjonalitet.

Alle organisasjoner er invitert til å ha med infomateriell og/eller rollups. Ta kontakt om din organisasjon ønsker plass på konferansen.

Ungdomsnettverket består av ulike ungdomsorganisasjoner i Oslo med felles mål om økt tilhørighet og bedre oppvekstsvilkår for unge mennesker. Våre organisasjoner har forskjellige formål og jobber med mange temaer og tiltak, blant annet prosjekter som handler om arbeid, samfunnsengasjement, skole, utdanning, antirasisme og antidiskriminering, radikalisering, solidaritet, miljø og kultur, for å nevne noen.

For påmelding:
Send en epost med navn og kontaktinformasjon til emi@bga.oslo.kommune.no:

Skriv gjerne noen ord om deg og/eller din organisasjon som vi kan legge til på en felles deltakerliste.

Velg en workshop som du/dere ønsker å delta på:
A. Praktisk arbeid mot rasisme og diskriminering
B. Organisatorisk ABC (for organisasjoner)
C. Entreprenørskap
D. Feminisme og interseksjonalitet

NB! Det tas forbehold om endringer. Mer informasjon om workshopene og program kommer.

Arbeidsgruppa for konferansen består av:
Agenda X
Jarga
Skeiv Verden
Tabanka Dance Ensemble
Ungdom mot narkotika
Ungorg
Enhet for mangfold og integrering (sekretariat)

Ungdomsnettverket består av:
Agenda X
Dysleksi Ungdom
Hørselshemmedes landsforbund ungdom Oslo og Akershus (HLFU)
Jarga Art and Fashion Weekend
Kristent interkulturelt arbeid Ungdom (KIA ung)
Minhaj Ungdom
Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening – NAYO
Norges Blindeforbunds Ungdom Region Øst
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett
Press – Redd Barna Ungdom
Røde Kors Ungdom Oslo
Skeiv Verden
Tabanka Dance Ensemble
The Gambian Association in Oslo
Tyrkisk barne- og ungdomsorganisasjon
Ungdialog
Ungdom mot Narkotika
Ungkurd
Ungorg
Unge Sikher
VIBRO

Mer informasjon og invitasjon til konferansen kan leses her.

Vel møtt!