Skeiv Verden og Fagforbundet Oslo (seksjon kirke, kultur og oppvekst) inviterer til panelsamtale om rasisme i arbeidslivet.

Dagen for samtalen er ikke tilfeldig valgt; det vil være på verdensdagen for psykiske helse.
Med dette arrangementet ønsker vi å fokusere på hvordan rasisme i arbeidslivet påvirker utsatte gruppers psykiske helse, identitet og tilhørighet på arbeidsplassen.

I panelet:

Mina Andampour – Lege og leder for Landsforeningen mot rasisme
Thomas Talawa Prestø – Samfunnsdebattant
Anita Rathore – Organisasjon mot offentlig diskriminering                                                                                                              
Claus Jervel – Likestillings- og disrkimineringsombudet

Innledning: Randi Færevik – leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Oslo

Skeiv Verdens Susanne Demou Øvergaard vil lede samtalen.

Lett bevertning.

Vel møtt!