Råd til fagpersoner

Vi ønsker å spre kunnskap

En svært viktig del av vårt arbeid er å sørge for å spre kunnskap om vår målgruppe til relevante aktører. Dersom du som fagperson ønsker mer informasjon om vår målgruppe eller vårt arbeid, tilbyr vi gjerne samtaler – enten per telefon eller i våre lokaler. Vi har også mulighet til å kvalitetssikre informasjonsmateriell.

Vi kan gjerne komme til deres arbeidsplass og holde skreddersydde kurs eller foredrag. Våre ansatte har bred kompetanse innen tematikk som berører vår målgruppe. Eksempler på temaer vi holder kurs i:

  • Hvordan møte lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn
  • Tverrkulturell kommunikasjon
  • Tverrkulturell konflikthåndtering
  • Interseksjonalitet
  • Mikroaggresjoner
  • Lhbtiq og sosial kontroll
  • Lhbtiq og vold i nære relasjoner

Ta kontakt på post@skeivverden.no for nærmere avtale.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt