Sammen med 23 organisasjoner, ledet av Antirasitisk Senter, leverte vi høsten 2018 en skyggerapport om rasediskriminering til FNs rasediskrimineringskomite. Skeiv Verdens generalsekretær var tilstede når norske myndigheter ble uteksaminert i desember. Rapporten er meget omfattende, og vi har særlig trukket frem den manglende helsehjelpen for transpersoner uten oppholdstillatelse, familiegjenforening for skeive par og muligheten til å anmelde hatkrim når man ikke har lovlig opphold. Vi har over flere år deltatt i regelmessige arbeidsmøter og selvsagt også delt erfaringer, synspunkter og meninger om andre elementer i rapporten.
I helgen kom det påstander både fra Hans Rustad og Hege Storhaug om at vi har «anmeldt» Storhaug til FNs rasediskrimineringskomité. Det medfører ikke riktighet. Les rapporten så ser dere selv hva som er fakta og hva som er oppspinn: