Om oss

Lær om oss

Historie

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. Vi er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon.
Skeiv Verden startet som et prosjekt i regi av organisasjonen Fri, men ble i 2010 formelt stiftet som en selvstendig organisasjon.

I dag har vi formelle lokallag i Oslo og Akershus, Hordaland og Midt-Norge, i tillegg til nettverk flere steder i landet.
Skeiv Verden sin tilblivelse som selvstendig organisasjon springer ut av ønsket om en organisasjon som kan støtte lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn, gjennom sosiale møteplasser hvor vi utgjør majoriteten. Et fellesskap hvor vi kan dele erfaringer, utfordringer og hvor vi har mulighet til å være oss selv fullt ut.

Det har senere blitt naturlig for oss å utvikle organisasjonen. Vi har nå blitt en tydelig og synlig aktør i lhbtiq-bevegelsen, og vårt overordnete mål er stadig bedre levekår for vår målgruppe.

Om oss

Skeiv Verden har medlemmer og aktive med mange ulike minoritetsbakgrunner, rasifiserte og ikke-rasisfiserte, asylsøkere, arbeidsinnvandrere, studenter, norskfødte med minoritetsbakgrunn med mer. Samtidig som hoveddelen av de aktive er skeive med minoritetsbakgrunn, er det blant de aktive både de med og uten skeiv identitet og/eller minoritetsbakgrunn.
Det kreves ikke medlemskap for å få støtte eller delta på våre aktiviteter.

Hovedaktiviteten til Skeiv Verden er å være en møteplass der målgruppa kan være seg selv og åpen, komme i kontakt med andre som har lignende erfaringer, og få støtte, informasjon og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn. Skeiv Verdens møteplasser er unike som møteplasser der skeive med minoritetsbakgrunn er en majoritet, og slik får et frirom fra de stereotypiene og fordommene medlemmene møter i de skeive (majoritets-)miljøene og i de ulike (etnisk/religiøse) minoritetsmiljøene.

Vi arrangerer en rekke sosiale aktiviteter og tilbyr møteplasser som bærer preg av mangfold. Gjennom Skeiv Verden kan du få mulighet til å treffe mennesker med ulike bakgrunner.

Alle som handler i tråd med Skeiv verdens visjon og misjon og som bidrar til å skape et miljø preget av gjensidig respekt er velkommen som deltakere. Vi er takknemlige for den innsatsen som legges ned i vårt arbeid også fra folk utenfor Skeiv Verden sin medlemsgruppe.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt