Sosiale aktiviteter

Rusfrie og gratis

Alle aktivitetene våre er rusfrie og gratis

Både ansatte og frivillige i Skeiv Verden har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke deler sensitiv informasjon vi får med utenforstående.
Du som tar kontakt, kan velge å være anonym. Det er også mulig å være anonym og samtidig delta på våre aktiviteter, ved at du for eksempel ikke bruker ditt egentlige navn, eller oppgir annen informasjon som kan knyttes til deg . Vi har god erfaring med å håndtere dette, og det stilles ingen krav om åpenhet i forhold til egne identiteter.

Skeiv kafe
Skeiv kafe er et rusfritt lavterskeltilbud som er åpent ukentlig i Oslo og annenhver uke i Trondheim. Våre frivillige lager mat, og det er alltid åpent for nye kokker. På kafeen arrangerer vi regelmessige temakvelder hvor vi setter fokus på tematikk som berører målgruppen.

«Alle ting skeivt»
Alle ting skeivt er Skeiv Verden sin diskusjonssirkel som møtes månedlig for å diskutere en artikkel, en video eller en podcast som omhandler et utvalgt tema. Det serveres kjeks og te, og deltakerne bestemmer selv hva de ønsker å diskutere.

Ungdomsgruppe
Skeiv Verden har en egen møteplass for ungdom mellom 14 og 29 år. Ungdommene er selv med på å bestemme aktiviteter, og gruppen ledes av erfarne, voksne personer. Eksempler på aktiviteter vi pleier å arrangere er: filmkveld, bowling, fotokurs, DJ-kurs, og samtaler om seksualitet, kjønn og diskriminering. Sammen lager vi ungdomsgruppa!

O – en møteplass for kvinner, ikke-binære personer og transpersoner
O er en dedikert møteplass av og for skeive kvinner, ikke-binære personer og transpersoner med innvandrerbakgrunn. Her kan du møte hyggelige folk i en uformell setting. Kom som du er og bli kjent med nye folk! Nysgjerrig på når vi møtes? Send mail til lara@skeivverden.no

Samtalegruppe for menn
Skeiv Verden inviterer menn i vår målgruppe til en lukket samtalegruppe. Tema for samtalegruppen er blant annet: Hvem er jeg? Hva slags identiteter tar jeg med fra hjemlandet mitt/hjemlandet til foreldrene mine? Hvordan forener jeg de ulike identitetene mine? I tillegg vil det være rom for å snakke om andre temaer som deltakerne selv bestemmer. Samtalene blir ledet av en psykolog.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt