Under Blitz sin støttekonsert for Skeiv Verden, 10. august 2016, ble det det samlet inn hele 21 695 kroner! Dette er et veldig kjærkomment bidrag til vårt asylfond, som i forkant av konserten hadde skrapet bunnen. Asylfondet dekker transport slik at lhbtiq-asylsøkere får mulighet til å møte jurister og/eller delta på sosiale arrangementer.

Styret i Skeiv Verden har vedtatt at vi skal dele midlene med vår samarbeidspartner Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). SEIF tilbyr gratis, juridisk bistand til skeive asylsøkere og flyktninger. Bidraget deres vil gå til å dekke rettsgebyrer for lhbtiq-asylsaker som skal opp til retten i høst.

Vi vil rette en stor takk til Blitz, særlig til Quim som har organisert dette, og selvsagt et stort takk til KUUK og Hysj for støtten –  og for en HELT fantastisk konsert!

Har du ikke hatt mulighet til å støtte asylfondet vårt ennå? Det er ikke for sent! Du kan vippse til: 24982 og merke det med: “asylfond”