Skeiv Verden ønsker å takke alle våre venner og samarbeidspartnere for et innholdsrikt og hektisk 2016.

I året som har gått, har vi blant annet arrangert: Skeiv kafe 50 ganger i Oslo og 20 ganger i Trondheim, fått over 1000 henvendelser fra lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn og personer som møter denne gruppen gjennom sitt arbeid og besøkt mange skoler, asylmottak, arbeidsplasser og konferanser. Våre arbeidsdager har vært varierte, utfordrende og givende.

I samarbeid med Helseutvalget, har vi arrangert ABC kjærlighetskurs for 67 nyankomne flyktninger og asylsøkere. Dette er ett av tiltakene Helsedirektoratet støtter for vårt arbeid med forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Vi har, i samarbeid med Kulturpsykologisk institutt, utdannet vårt første kull med linkarbeidere. Kursdeltakerne har fordypet seg i tverrkulturell kommunikasjon og konflikthåndtering. De vil fungere som veiledere i saker hvor kultursensitivitet er en forutsetning for vellykket kommunikasjon og konflikthåndtering i møte mellom majoritet og minoritet. Denne utdanningen ble støttet av Oslo kommune.

Vi har vært vertskap for – og arrangert – en internasjonal konferanse om krysningspunktet: lhbtiq-fobi og islamofobi. Bufdir var hoveddonor til konferansen, som ble arrangert i samarbeid med vår nederlandske søsterorganisasjon Maruf.

Skeiv Verden har også arrangert samtaler og debatter med nye samarbeidspartnere, blant annet: «Den skeive drømmen om Norge» med Nobel Fredssenter, «Er det rom for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn og/eller funksjonsnedsettelse i den skeive bevegelsen?» med Unge funksjonshemmede og Norges Handikapforbund Oslo, «Rasisme i arbeidslivet» med Fagforbundet Oslo og «Bare meg og Allah» med Kulturhistorisk museum. I tillegg har Skeiv Verden hatt fast spalteplass i Ny Tid og Fett.

Vi har engasjert oss i debatter om asyl, innvandring, rasisme, islamofobi og innskrenking av kvinners rett til å velge hvordan de vil kle seg. Dette engasjementet har ført til at vi har vært medarrangører – eller sluttet oss til – flere demonstrasjoner og andre initiativ.

Vi har møtt mange ungdommer, enten gjennom ungdomsgruppen til Skeiv Verden i våre lokaler, på asylmottak eller på skoler rundt omkring i landet. I ungdomsarbeidet vårt har vi vært i kontakt med verger, helsesøstre, lærere, barnevern, helsestasjoner og sivilsamfunnet. Vi har også holdt foredrag og gitt informasjon om vårt arbeid på en nettverkskonferanse for helsesøstre i Drammen kommune. Dette arbeidet har hovedsakelig blitt finansiert av IMDi, og er et ledd i vårt arbeid mot ekstrem sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

I år har vi også hatt gleden av å presentere vårt nye metodemateriell – som tar for seg informasjon om lhbtiq i et tverrkulturelt og interseksjonelt perspektiv – for 500 beboere på asylmottak, i tillegg til at vi har holdt workshop og møter for asylmottaksansatte.

Vi har hatt et økende fokus på situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere (EMA), ettersom henvendelser knyttet spesifikt til denne målgruppen har økt. Skeiv Verden er med i et tverrfaglig EMA-nettverk, koordinert av NOAS og Redd Barna, som et ledd i dette arbeidet. I år har vi i tillegg også holdt foredrag for saksbehandlere i asylavdelingen til UDI, for å sikre lhbtiq-perspektivet.

Året som har gått har vært spennende og innholdsrikt. Regjeringen har lansert en ny lhbti-handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet. Vi er glad for at tiltakene også omhandler vår målgruppe, og vi ser frem til å bidra til implementeringen av planen, i samarbeid med myndighetene og andre aktører. 

Vårt arbeid trengs! I år har vi også sett en oppblomstring av høyreekstremisme og hatefulle ytringer. Dette truer per definisjon vår livskvalitet og levekår – uavhengig av om de som fronter disse holdningene er «homopositive» eller ei. Vi ser alvorlig på denne utviklingen, og vil fortsette å samarbeide med politiet, Antirasistisk senter, OMOD, FRI, Skeiv Ungdom og andre, mot alle fordommer som truer oss som gruppe og samfunn. Vi vil fortsette å rope høyt om urettferdighet.

Selv om vi i kjent stil ikke tar juleferie, avslutter vi et år hvor vår kamp stadig er like aktuell som den var da vi startet som selvstendig organisasjon for 16 år siden. Vi avslutter også et år hvor vi som organisasjon har vokst og blitt sterkere.

Godt nytt år, kjære venner!