Vi ønsker å gratulerere vår nyvalgte leder, Timothy Szlachetko!

I tillegg til erfaring som nestleder i Skeiv Verden, er Timothy statsviter med bred erfaring fra utdanningssektoren, offentlig forvaltning og organisasjonsarbeid fra Norge, USA og Australia. I dag jobber han i kommunal- og moderninseringsdepartementet. Vi gleder oss til en ny periode med Timothy som vår leder!

Samtidig ønsker vi å rette en gigantisk takk til avtroppende leder, Nora Mehsen, for en fantastisk innsats. Du har vært med på å styrke og synliggjøre Skeiv Verden og samtidig engasjert andre til å fortsette og jobbe mot alle former for diskriminering. Takk for to spennende og lærerike år, Nora!