Ledig stilling som Rådgiver 

Skeiv Verden er den nasjonale interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med innvandrerbakgrunn. Vi er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider sosialt, kulturelt og politisk for å bedre levekårene til lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn.

Skeiv Verden har en liten ansattgruppe i sekretariatet som arbeider med alt fra oppfølging av enkeltpersoner og sosiale tiltak for målgruppen, til informasjonsarbeid og politisk påvirkning. Som rådgiver vil du arbeide tett sammen med det øvrige sekretariatet, og bidra til organisasjonens generelle drift.

Stillingen innebærer hovedansvar for Skeiv Verden sitt arbeid rettet mot ungdom og unge voksne. Dette innebærer tilrettelegging og oppfølging av møteplasser for målgruppen, herunder en ungdomsgruppe med fokus på empowerment og forebygging av negativ sosial kontroll, og et ukentlig treff for unge voksne. Det vil også tilkomme noe oppfølging og rådgivning av enkeltpersoner i målgruppen.

Stillingen innebærer noe eksternt informasjonsarbeid, herunder informasjonsarbeid rettet mot ungdommer på arenaer som skoler og fritidsklubber.

Stillingen innebærer ansvar for finansiering(søke og rapportere på midler), organisering og oppfølging av prosjektet i sin helhet.

Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med mennesker og kunnskap om/erfaring med relevante problemstillinger for målgruppen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging og rådgivning
 • Tilrettelegge og følge opp sosial møteplass for målgruppen herunder gjennomføre temamøter og seminarer for gruppen.
 • Følge opp og videreutvikle prosjektet
 • Arbeide med informasjonsarbeid i samarbeid med resten av sekretariatet
 • Mulighet til å delta på møter med politikere, samarbeidsforum og forvaltningen.
 • Utforme søknader, rapporter, høringsuttalelser og lignende.

Vi søker deg som:

 • Har god minoritetskompetanse
 • Har solid kompetanse på psykisk helse, ungdom og unge voksne i et minoritetsperspektiv. Gjerne sosial-/helsefaglig bakgrunn og arbeidserfaring.
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, og er komfortabel med å holde foredrag.
 • Du har god organisasjonsforståelse, og administrative ferdigheter.
 • Du har gode datakunnskaper
 • Du har evnen til å jobbe strukturert i et hektisk miljø og til å håndtere og følge opp flere prosjekter og frister samtidig

Vi kan tilby

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Lønn etter avtale

Se på stillingsannonse på finn.no her! 

Ledig stilling som prosjektleder for Folk

Skeiv Verden Oslo Akershus er et av lokallagene til Skeiv Verden, den nasjonale interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med innvandrerbakgrunn. Vi er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider sosialt, kulturelt og politisk for å bedre levekårene til lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn.

Vi er en liten ansattgruppe i sekretariatet som arbeider med alt fra oppfølging av enkeltpersoner og sosiale tiltak for målgruppen, til informasjonsarbeid og politisk påvirkning. Som rådgiver for Folk vil du arbeide tett sammen med det øvrige sekretariatet med å bygge opp en ny satsing i organisasjonen.

Folk er et prosjekt i sin startfase i Skeiv Verden Oslo Akershus, og har som formål å styrke posisjonen til transpersoner, ikke-binære personer, intersex personer og/eller skeive kvinner med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Dette skal vi gjøre ved å tilby en regelmessig møteplass, og tilbud om veiledning av personer i målgruppen.

Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med mennesker og erfaring/kunnskap med relevante problemstillinger for målgruppen. Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • Lede en sosial møteplass for målgruppen
 • Lede samtalegruppe for målgruppen
 • Individuell oppfølging og rådgivning av personer i målgruppen
 • Følge opp og videreutvikle prosjektet
 • Mulighet til å delta på møter med politikere, samarbeidsforum og forvaltningen.
 • Utforme søknader, rapporter, høringsuttalelser og lignende.


Egenskaper og kvalifikasjoner

 • Du har gjerne sosial-/helsefaglig bakgrunn og arbeidserfaring.
 • Du er samfunnsengasjert, initiativrik og kreativ
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har god organisasjonsfomrståelse, og administrative ferdigheter.
 • Du har gode datakunnskaper
 • Du har evnen til å jobbe strukturert i et hektisk miljø og til å håndtere og følge opp flere prosjekter og frister samtidig
 • Personlig egnethet, språkkompetanse og erfaring vil vektlegges


Vi kan tilby

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver med stor frihet og påvirkningskraft i videreutvikling av et nytt tiltak.
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo.
 • Engasjement i ut 2018 (med mulighet for utvidelse, avhengig av ekstern støtte til prosjektet)
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Lønn etter avtale


Søknadsfrist 5 oktober 2018

Alle søknader med CV sendes til jobb@skeivverden.no

NB: merk i emnefeltet hvilken stilling du søker.

 

Arbeidsgiver: Skeiv Verden Oslo Akershus

Kontaktperson: Susanne Demou Øvergaard

Telefon: 95093293