I fjor var Skeiv verden på besøk hos asylmottak i Nord-Norge og på Østlandet for å informere om rettigheter for lhbti-personer i Norge, og hvordan asylsøkere med lhbti-identitet kan få hjelp eller danne et nettverk med andre i lignende situasjon via oss i Skeiv Verden.

Besøkene våre på mottak ble godt mottatt, og er et prosjekt med støtte fra IMDI som omhandler lhbti-tematikk i et rettighetsperspektiv, slik at alle som er med på det workshopbaserte opplegget kan dra nytte av det lhbti-identitet eller ikke.

Omtrent samtlige av lhbti-asylsøkerne vi er i kontakt med, forteller om frykt for trusler, mobbing og vold på asylmottak dersom de lever åpent – eller blir oppfattet – som lhbti. Basert på våre erfaringer, er vi av oppfatning at det er behov for å heve kompetanse og informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold på asylmottak.

Frode Gautefall Bunes og Joseph Mardelli i et mottak besøk til nord-Norge, Skeiv Verden, 2017

Dette er noe regjeringen, gjennom handlingsplanen «Trygghet, mangfold og åpenhet» (2017-2020) også påpeker. I handlingsplanens tiltak 34, understrekes det at regjeringen ønsker å heve kompetansen om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på asylmottak, blant annet ved å iverksette informasjonsarbeid rettet mot hele gruppen asylsøkere.

Det er altså ønskelig at alle asylsøkere får kunnskap og informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold, ikke kun gruppen som faller innenfor lhbti-kategorien.

 

Vi har gode erfaringer med å bruke vårt eget metodemateriell som spesifikt løfter lhbti-tematikk i et rettighetsperspektiv.  Metoden er ikke-konfronterende og baserer seg på å finne en felles forståelse for hva slags rettsvern sårbare grupper har, og konteksten rundt det.

Så nå i vår starter vi med mottak besøk igjen, første stopp blir Søre Sunnmøre mottak i Ulsteinvik.